Some of Our Favorite Personal Pizzas —

 
 

Copa

Pomodoro, House Riccotta, House Copa, Kalamata Olives, Roasted Onions

 

Entero

Pomodoro, Mozzarella, Copa, Pepperoni

 

 

 

Parma

Evoo, Sweet Roasted Garlic, Mozzarella, Parmesan, House Prosciutto, Kale

 

Verdura

Pomodoro, Mozzarella, Farmer's Market Veggies, add a farm fresh egg (optional)